SCHRONISKO DLA NIELETNICH I ZAKŁAD POPRAWCZY w Warszawie-Falenicy