30.07.2019 22:18

30.07.2019 22:16

14.07.2019 16:57

07.07.2019 20:05

29.06.2019 15:56

  O SCHRONISKU - HISTORIA
HISTORIA

Pierwotna nazwa placówki to "Schronisko dla Nieletnich w Falenicy", które zostało powołane do życia zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.02.1959r. Swoją działalność rozpoczęło równo dwa miesiące później. Przeznaczone było dla chłopców i funkcjonowało do 31.08.1967r. Był to okres bogaty w wydarzenia, zarówno pod względem wychowawczym, jak i zmian personelu, okres lat dobrych i tych gorszych, czas wzlotów i upadków. Stałym problemem było przeludnienie schroniska, które przeznaczone dla 100 chłopców, faktycznie mieściło 120 wychowanków. W połowie 1967 r. zmieniono profil placówki i po krótkim okresie readaptacji z dniem 1 września 1967r. przyjęto do schroniska pierwsze dziewczęta. Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości od 1.09.1970 powołano przy schronisku zakład poprawczy i instytucja przyjęła obecną nazwę.

Dyrektorami placówki dla dziewcząt byli:

 • Maria Gdowska (01.11.1967r.-14.10.1972r.),
 • Maria Łętowska (15.10.1972r.-31.10.1974r.),
 • Stefan Bieleń (01.11.1974r.-31.08.1992r.),
 • Romuald Sadowski (01.09.1992r.-do obecnej chwili)

Funkcje kierowników /dyrektorów/ szkół w tym czasie pełnili:
Jerzy Stobbe,Witold Polkowski, Irena Nowak, Romuald Sadowski, Tadeusz Czachorowski, Andrzej Grabowiecki, Edward Jakubowicz, Jacek Dukaczewski i Pełniący obecnie tę funkcję Józef Baka.

Funkcję kierowników internatu w porządku chronologicznym pełnili:
Magda Golimowska Jadwiga Łopatecka, Maria Nowakowska, Romuald Sadowski, Jerzy Książek, Joanna Ochińska i obecnie pęłniąca tę funkcję Joanna Szostak.

Funkcję kierownika warsztatów szkolnych pełnili:
Czesława Majdan i pełniąca nadal Barbara Nowakowska.

Placówka podejmowała, jako jedna z pierwszych nowa-torskie inicjatywy wychowawczo-terapeutyczne dla swo-ich wychowanek. Wśród licznych były to:

 • praca wakacyjna dziewcząt w ramach OHP w Zakładach Mięsnych w Ostródzie - Morlinach, w Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Tarczynie oraz innych;
 • obozy zimowe dla wychowanek z nauką jazdy na nartach w Szczyrku, Mszanie Dolnej, Muszynie;
 • utworzenie grupy hostelowej, w której przebywały nieletnie pozbawione domów rodzinnych, podopieczne, które urodziły dziecko i nie miały, dokąd się udać
 • grupowa psychoterapia wychowanek i ich rodzin;
 • warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców dziewcząt
 • praca wychowanek z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną w ramach wolontariatu w Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" w Warszawie - Międzylesiu
 • udział wychowanek w Akcji Via Spei w Filharmonii Na-rodowej
 • resocjalizacja przez teatr - w 1991 r. " Teatr Resocjalizacyjny "Scena Coda"; od 2004 r. do chwili obecnej stałe zajęcia w kole teatralnym, m.in. premiera sztuki pt. "Kopciuch" J. Głowackiego w obecności autora.
 • Utrzymywanie stałych kontaktów z byłymi wychowankami, udzielanie im wsparcia i pomocy
Większość wychowanek opuszczających placówkę kontynuuje naukę i podejmuje pracę, zakłada rodziny. Część z nich osiągnęło sukces zawodowy, a kilka ukończyło studia i pełni odpowiedzialne funkcje zawodowe i społeczne.