16.09.2019 10:42

16.09.2019 10:41

01.09.2019 15:46

01.09.2019 15:36

30.07.2019 22:18

  O SCHRONISKU - PRZYJACIELE
PRZYJACIELE

Audiostacja Falenica
http://audiostacjafalenica.pl/

Wolontariat
www.naprzedwiosniu.waw.pl

Stowarzyszenie Praktyków Kultury (SPK)
www.praktycy.org
kontakt@praktycy.org

Opis projektu Błękitny Express


pamięci Hanki Ordonówny

Projekt Błękitny Express wynika w dużym stopniu z poprzedniego projektu, pn. Ćmy i kołysanki który przeprowadziliśmy w SNiZP. Ćmy i kołysanki polegały na pracy nad pieśniami dawnymi. Projekt zakończył się koncertem podczas którego wystąpiły dziewczyny z Zakładu i instruktorki.

Błękitny Express to pięć miesięcy warsztatów wokalno-tanecznych. Finałem warsztatów będzie stworzenie musicalowego widowiska.

Uczestniczki
Większość dziewczyn przebywających w Zakładzie Poprawczym pochodzi z terenów ubogich w instytucje kulturalne, z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, lub trafia tam bezpośrednio z Domów Dziecka.

Zajęcia kulturalne prowadzone w Zakładzie są często ich pierwszym kontaktem z kulturą. Podczas realizacji poprzedniego projektu w SNiZP dziewczyny wielokrotnie powtarzały, że czasami cieszą się, że trafiły do Zakładu, bo dzięki temu poznają rzeczy, których by nigdy nie poznały. Ujawniło się wtedy również kilka wybitnie uzdolnionych muzycznie dziewczyn. Udział w niecodziennych projektach kulturalnych daje dziewczynom możliwość podniesienia poczucia własnej wartości, pokazuje sposoby czerpania przyjemności z praktyk, które są społecznie cenione.

Wydarzenia w projekcie
Konstrukcja warsztatów polega na połączeniu elementów zaczerpniętych z dwóch epok:

  • Międzywojnia (taniec - tango; wokal - piosenki z Międzywojnia),
  • współczesności (taniec - taniec współczesny; wokal - hip-hop i beatbox).

Sprzęgnięcie dwóch form/konwencji wynika z potrzeby włączania do pracy z dziewczynami elementów kultury, które są im bliskie oraz pokazywania im rzeczy nowych. Dziewczyny często odbierają każdy przejaw kultury wyższej jako coś niezrozumiałego, obcego a nawet wrogiego. Poprzez połączenie międzywojennego tanga z hip-hopem i pokazanie punktów wspólnych oswajamy to, co nieznane. Zapraszamy dziewczyny do uczestnictwa w kulturze.

Wykluczenie społeczne to także wykluczenie kulturowe. Działania animacji kultury, które prowadzimy to swoista terapia kulturą. Poprzez oswajanie dziewczyn z kulturą oficjalną wyrywamy je z subkulturowego getta, w którym się często znajdują.

Tytuł projektu - Błękitny Express - nawiązuje do piosenki wykonywanej przez Hankę Ordonównę, która będzie patronką naszego projektu. Podczas warsztatów - poza nauką polskich tang i innych popularnych piosenek okresu międzywojnia - przybliżymy dziewczynom specyfikę epoki, oraz kilka wybitnych postaci z tamtych dni.

Podczas warsztatów hip-hopowych - oprócz rapowania - dziewczyny będą układać własne rymy. Będą mogły opowiedzieć o swoim świecie, podzielić się swoją wrażliwością i sposobem widzenia rzeczywistości. W scenariuszu musicalu splatać się będą sceny z międzywojnia i współczesne. Musical zostanie pokazany dwukrotnie: podczas obchodów 50-lecia zakładu poprawczego w Falenicy a następnie w Warszawie (przed budynkiem CSW).

Naszą ambicją jest stworzenie widowiska o wysokiej wartości artystycznej. Pomogą w tym zaproszeni do udziału w projekcie profesjonalni artyści. Poprowadzą warsztaty z wychowankami, skomponują muzykę i choreografię.

Cele projektu

  • Stworzenie wychowankom Zakładu możliwości czynnego uczestnictwa w kulturze.
  • Przyczynienie się do przerwania procesu gettoizacji i stygmatyzacji wychowanek Zakładu oraz zmiana wizerunku społecznego wychowanek Zakładu - poprzez publiczne prezentacje ich dokonań.
  • Obudzenie w wychowankach Zakładu wiary we własne siły, chęci do samorozwoju, edukacji i uczestnictwa w kulturze. Resocjalizacja, aktywizacja i integracja społeczna wychowanek; przełamywanie postawy wyuczonej bezradności, motywowanie do pracy nad sobą, kształtowanie umiejętności społecznych.