16.09.2019 10:42

16.09.2019 10:41

01.09.2019 15:46

01.09.2019 15:36

30.07.2019 22:18

  DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA - OPIEKA I WYCHOWANIE
OPIEKA I WYCHOWANIE

Opieka socjalna i oddziaływania wychowawcze sprawowane są w internacie. W internacie funkcjonują trzy grupy wychowawcze, w tym jedna grupa schroniskowa i dwie grupy przeznaczone dla wychowanek zakładu poprawczego. Każda z istniejących grup ma inny charakter, wynikający ze specyfiki grupy i uczestniczących w niej dziewcząt.
Do dyspozycji internatu, zgodnie z potrzebami dziewcząt, poza pokojami mieszkalnymi, w każdej grupie wychowawczej zostały zaadaptowane pomieszczenia na świetlicę i kuchenkę grupową.
Wszystkie zajęcia internatowe umożliwiają rozwój osobisty przez aktywne uczestnictwo w kulturze. Zakres propozycji rozwijających zainteresowania dziewcząt wzbogacają zajęcia wokalno-muzyczne bazujące na formie "KARAOKE", plastyczne, sportowo-rekreacyjne, turystyczne i kulinarne. Ważne miejsce w pracy internatu zajmują zajęcia teatralne.

W ramach zajęć odbywają się:
  • wyjazdy do Filharmonii Narodowej i teatrów warszawskich
  • wycieczki do Biblioteki Narodowej
  • wycieczki do muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej
  • spotkania z ciekawymi ludźmi
  • koncert muzyczne i spotkania teatralne w ośrodku i środowisku otwartym
  • spotkania z grupami młodzieży z innych krajów
W każdym roku szkolnym stałe miejsce znalazły sobie wieczornice, konkursy i quizy t.j.
  • Rocznica Września, Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Mikołajki, Zabawa Sylwestrowa, Walentynki, Bal Przebierańców, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka.
  • Konkursy i quizy- wiedzy o świecie, wiedzy o Falenicy, dobrych manier, wiedzy o HIV i AIDS, wiedzy sportowej, plastyczne, muzyczne (KARAOKE)