16.09.2019 10:42

16.09.2019 10:41

01.09.2019 15:46

01.09.2019 15:36

30.07.2019 22:18

  EDUKACJA - SZKOŁY
SZKOŁY

W Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie Falenicy funkcjonują następujące szkoły:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 235
  Szkoła Podstawowa prowadzi przysposobienie do pracy w zawodach : fryzjer , kucharz , krawiec.

 2. Gimnazjum Nr 7
  Gimnazjum - nauka trwa 3 lata . Szkoła prowadzi przysposobienie do pracy w zawodach : fryzjer , kucharz , krawiec.

 3. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 68
  Branżowa Szkoła I Stopnia nr 68 - realizuje program 3-letniej szkoły w cyklu dwuletnim , co jest zaznaczone na świadectwie końcowym.

  Szkoła zawodowa kształci uczniów w następujących zawodach:
  1. fryzjer - kod zawodu 514 - 101
  2. kucharz - kod zawodu 512 - 001
  3. krawiec - kod zawodu 753 - 105

  W szkole funkcjonują następujące pracownie:
  a) matematyczno – fizyczna
  b) informatyczna
  c) biologiczno – chemiczna
  d) języka polskiego

  Znajduje się też biblioteka z , której korzystają uczennice , nauczyciele , wychowawcy ,i pracownicy placówki.