15.10.2018 17:26

15.10.2018 17:06

04.10.2018 18:10

24.09.2018 17:58

24.09.2018 17:31

  EDUKACJA - SZKOŁY
SZKOŁY

W Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie Falenicy funkcjonują następujące szkoły:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 235
  Szkoła Podstawowa prowadzi przysposobienie do pracy w zawodach : fryzjer , kucharz , krawiec.

 2. Gimnazjum Nr 7
  Gimnazjum - nauka trwa 3 lata . Szkoła prowadzi przysposobienie do pracy w zawodach : fryzjer , kucharz , krawiec.

 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 55
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa - realizuje program 3-letniej szkoły w cyklu dwuletnim , co jest zaznaczone na świadectwie końcowym.

  Szkoła zawodowa kształci uczniów w następujących zawodach:
  1. fryzjer - kod zawodu 514 - 101
  2. kucharz - kod zawodu 512 - 001
  3. krawiec - kod zawodu 753 - 105

  W szkole funkcjonują następujące pracownie:
  a) matematyczno – fizyczna
  b) informatyczna
  c) biologiczno – chemiczna
  d) języka polskiego

  Znajduje się też biblioteka z , której korzystają uczennice , nauczyciele , wychowawcy ,i pracownicy placówki.