10.12.2018 18:25

10.12.2018 15:48

09.12.2018 21:14

09.12.2018 20:48

09.12.2018 20:19

  EDUKACJA - WARSZTATY SZKOLNE
WARSZTATY SZKOLNE

WARSZTATY SZKOLNE
W Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Falenicy warsztaty szkolne stanowią integralną część szkół i są zlokalizowane na II piętrze głównego budynku placówki.
Zajęcia prowadzone są zgodnie z planem dydaktyczno – wychowawczym schroniska i zakładu poprawczego oraz programem dydaktycznym szkoły i warsztatów.
Warsztaty szkolne realizują ideę wychowania przez pracę.
Kształcenie uczennic jest realizowane na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodach:
- krawiec
- fryzjer
- kucharz
W ramach przysposobienia do pracy w zawodzie uczennice szkoły podstawowej i gimnazjum uczestniczą w zajęciach praktycznych z zakresu krawiectwa, fryzjerstwa i gastronomii.
Warsztaty szkolne dysponują sześcioma salami w pełni wyposażonymi w sprzęt niezbędny do nauki zawodu.

KURSY ZAWODOWE
Niezależnie od zajęć obowiązkowych wychowanki SDNiZP mają możliwość z dodatkowych kursów zawodowych:
"Obsługa komputera"
"Obsługa kas fiskalnych"
"Fryzjer"
"Piekarz-ciastkarz"
"Kosmetyczka"
"Florysta"
"Opiekun dzieci"
"Masaż klasyczny"
"Carving"
"Nowoczesne techniki zdobień manicure"
Każda z uczestniczek kursu otrzymała zaświadczenie ukończenia kursu i certyfikat.

GALERIA

Pracownie krawieckie
WARSZTATY SZKOLNE - Pracownie krawieckie WARSZTATY SZKOLNE - Pracownie krawieckie WARSZTATY SZKOLNE - Pracownie krawieckie WARSZTATY SZKOLNE - Pracownie krawieckie WARSZTATY SZKOLNE - Pracownie krawieckie WARSZTATY SZKOLNE - Pracownie krawieckie

Pracownia fryzjerska
WARSZTATY SZKOLNE - Pracownia fryzjerska WARSZTATY SZKOLNE - Pracownia fryzjerska WARSZTATY SZKOLNE - Pracownia fryzjerska

Pracownia gastronomiczna
WARSZTATY SZKOLNE - Pracownia gastronomiczna WARSZTATY SZKOLNE - Pracownia gastronomiczna WARSZTATY SZKOLNE - Pracownia gastronomiczna

Kurs "Florysta"
WARSZTATY SZKOLNE - Kurs Florysta WARSZTATY SZKOLNE - Kurs Florysta WARSZTATY SZKOLNE - Kurs Florysta WARSZTATY SZKOLNE - Kurs Florysta WARSZTATY SZKOLNE - Kurs Florysta WARSZTATY SZKOLNE - Kurs Florysta

Kurs "Carving"
WARSZTATY SZKOLNE - Kurs Carving WARSZTATY SZKOLNE - Kurs Carving

Kurs "Nowoczesne techniki zdobień manicure"
WARSZTATY SZKOLNE - Kurs Nowoczesne techniki zdobień manicure WARSZTATY SZKOLNE - Kurs Nowoczesne techniki zdobień manicure WARSZTATY SZKOLNE - Kurs Nowoczesne techniki zdobień manicure WARSZTATY SZKOLNE - Kurs Nowoczesne techniki zdobień manicure

"Pluszowy Miś"- prace konkursowe
WARSZTATY SZKOLNE - Pluszowy Miś- prace konkursowe WARSZTATY SZKOLNE - Pluszowy Miś- prace konkursowe WARSZTATY SZKOLNE - Pluszowy Miś- prace konkursowe