16.09.2019 10:42

16.09.2019 10:41

01.09.2019 15:46

01.09.2019 15:36

30.07.2019 22:18

  INTERNAT - HARCERSTWO
HARCERSTWO

162 WDH FALENICA to warszawska drużyna harcerska działająca w SdN i ZP w Warszawie Falenicy, po reaktywacji od 2009 roku.
Drużyna należy do Namiestnictwa Drużyn Nieprzetartego Szlaku Hufca ZHP Warszawa Praga Południe.

A Nieprzetarty szlak to:

"działalność Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz osób niepełnosprawnych. Mianem tym nazywane są drużyny działające w placówkach kształcenia specjalnego, zakładach opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, zespołach opieki zdrowotnej, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej. Nieprzetarty Szlak skupia dzieci i młodzież od 6 roku życia do ..., bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności. Niepełnosprawni zuchy i harcerze to dziś prawie 10000 osób wspieranych w rozwoju przez wykorzystanie metody harcerskiej"

Do drużyny należy ok. 10 wychowanek – harcerek.

W każdym roku szkolnym, a jednocześnie roku harcerskim drużyna bierze aktywny udział w następujących cyklicznych uroczystościach i wydarzeniach poza placówką:

  • Rozpoczęcie roku harcerskiego podczas, którego odbywa się uroczysty apel harcerski oraz integracja środowisk Nieprzetartego Szlaku – wspólne gawędowanie, śpiewanie, poczęstunek; gry i zabawy terenowe lub quizy harcerskie;
  • Spotkanie wigilijne – zazwyczaj jasełka, wspólne śpiewanie kolęd, dzielenie się opłatkiem; (instruktorzy);
  • Bal karnawałowy, uczestnictwo w zabawie tanecznej i aktywny udział w konkursach muzyczno-tanecznych podczas balu;
  • Sport i Zabawa – zawody sportowe organizowane przez harcerzy z MOW z Miedzeszyna, integracja młodzieży i rozwój umiejętności sportowych;
  • Przegląd Artystyczny Drużyn Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Stołecznej ZHP o bogatych programowo kategoriach konkursowych: konkurs plastyczny, fotograficzny, multimedialny, wokalny, taneczny, majsterki i zdobnictwa, „podarunek dla przyjaciela” i wiele innych…
Zazwyczaj każda kategoria przynosi nagrody indywidualne i zespołowe, a także wyróżnienia za wykonane prace.

Na bieżąco odbywają się zbiórki harcerskie, podczas których omawiamy plan pracy drużyny oraz Namiestnictwa Nieprzetartego Szlaku, przedstawiony jest grafik imprez harcerskich na bieżący rok. Harcerki zostają zapoznane z wiedzą, symboliką harcerstwa oraz nowymi piosenkami i pląsami. Drużyna wykonuje liczne prace plastyczne z pomocą i inicjatywą wychowawcy – pana Adama Piętki oraz instruktora koła plastycznego pani Ani Kucharskiej, drużyna trenuje śpiew oraz od czasu do czasu wędruje po pobliskich okolicach ucząc się i zwiedzając.
Drużyna harcerska wielokrotnie korzysta z pomocy koleżanek należących do koła muzycznego – pod przewodnictwem pani Niny Jodko, która to wspaniale przygotowuje wychowanki do konkursów wokalnych, muzycznych i aktywnie uczestniczy w życiu harcerskim. Drużyna także współpracuje z kołem fotograficznym prowadzonym przez pana Irka Drewnika, który wraz z innymi wychowankami chętnie użycza nam swojej pracowni, wykonuje zdjęcia, obrabia je i wywołuje lub drukuje.
Dodatkowo harcerki z drużyny korzystają z obozów: zimowego (narciarskiego w polskich górach) oraz letniego (turystyczno-rekreacyjnego nad polskim morzem) zorganizowanych w placówce przez wspaniałych wychowawców – zapalonych narciarzy i turystów – Pana Irka Stawińskiego i Darka Kołnierzaka.

Rok harcerski – podobnie jak rok szkolny to okres wytężonej pracy, wielu starań i działań wychowanek – harcerek, a także kadry kierowniczej i pedagogicznej, która stale wspiera drużynę i motywuje do nowych wyzwań, przedsięwzięć, które w przyszłości zaowocują i dadzą wiele pozytywnych przeżyć harcerkom oraz rozwiną wiedzę i praktykę harcerską.

Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ !
Prowadząca drużynę
Drużynowa: Druhna Emilia Lenarczyk
Wychowawca internatu SdN i ZP Warszawa Falenica


GALERIA

162 WDH FALENICA 162 WDH FALENICA 162 WDH FALENICA 162 WDH FALENICA 162 WDH FALENICA 162 WDH FALENICA 162 WDH FALENICA 162 WDH FALENICA 162 WDH FALENICA 162 WDH FALENICA 162 WDH FALENICA 162 WDH FALENICA 162 WDH FALENICA