30.07.2019 22:18

30.07.2019 22:16

14.07.2019 16:57

07.07.2019 20:05

29.06.2019 15:56

  INTERNAT - KOŁO RELIGIJNE
KOŁO RELIGIJNE


Głównym celem działalności koła religijnego jest otwarcie się na wspólnotę wiary w rodzinie, placówce i Kościele , a także budzenie przekonania wśród podopiecznych, że Bóg wpływa na nasze życie, nadaje mu właściwy sens i wartość życia, wskazuje drogę i środki do doskonałości chrześcijańskiej i dojrzałego człowieczeństwa. Działalność koła religijnego oparta jest na następujących formach i metodach:
 • udziału w wydarzeniach roku liturgicznego, np. Uroczystość Wszystkich Świętych, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, itd.
 • rozwijaniu zainteresowań życiem religijnym,
 • kształtowaniu postawy świadka wiary,
 • organizowaniu w placówce rekolekcji związanych z Adwentem i Wielkim Postem,
 • wycieczko-pielgrzymkach do miejsc kultu religijnego; Częstochowa, Licheń, Święta Lipka, Gietrzwałd,
 • współpracy z młodzieżową grupą modlitewną „Przymierze Miłosierdzia” założoną przez o. Antonello Cadeddu, misjonarza z Brazylii,
 • rozważaniach Słowa Bożego na podstawie Starego i Nowego Testamentu,
 • nauki modlitwy w różnych formach, np. różaniec,
 • wspomaganiu wychowanek w procesie kształtowania osobowości otwartych na potrzeby drugiego człowieka, poprzez udział w wolontariacie, w Domu Pomocy Społecznej „ Na Bachusa”, w Warszawie-Radości,
 • cyklicznym uczestniczeniu wychowanek w dwudniowych rekolekcjach młodzieżowych „Talitha Kum” w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach,
 • przygotowaniu i zorganizowaniu Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego,
 • udziału wychowanek w Ogólnopolskim Spotkaniu Młodych Lednica 2000 na Polach Lednickich, miejsca Chrztu Polski oraz zwiedzaniu Katedry Gnieźnieńskiej,
 • rozwijaniu zainteresowań treściami religijnymi i pogłębianiu wiedzy religijnej,
 • budzeniu postawy szacunku i zaufania Bogu poprzez świętowanie i spędzanie czasu wolnego po chrześcijańsku,
 • wspomaganiu wychowanek w procesie pogłębiania osobistego kontaktu z Bogiem w modlitwie - wychowanie liturgiczne,
 • wytwarzaniu atmosfery sprzyjającej pomnażaniu dobra, szacunku, zrozumienia, tolerancji i wspólnoty,
 • nawiązaniu współpracy ze Zgromadzeniem Zakonnym Sióstr Misjonarek Miłości w Warszawie,
 • pozyskiwaniu makulatury na studnie w Sudanie Południowym,
Hanna Laskowska


GALERIA

KOŁO RELIGIJNE KOŁO RELIGIJNE KOŁO RELIGIJNE KOŁO RELIGIJNE