16.09.2019 10:42

16.09.2019 10:41

01.09.2019 15:46

01.09.2019 15:36

30.07.2019 22:18

  INTERNAT - KOŁO TEATRALNE
KOŁO TEATRALNE

Koło teatralne zaczęło swoją działalność od projektu „Wielki Błękit” organizowanego przez Stowarzyszenie ON/OFF. Jego efektem był spektakl, którego premiera odbyła się 15 i 16 listopada 2015 r. w SdN i ZP w Falenicy. Spektakl został także zaprezentowany na gali OSPAR na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

W ramach działalności koła powstała również krótka forma teatralna prezentowana w marcu 2016 r. na Kongresie o Kobiecie organizowanym przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

IDEA

Współczesny teatr bardzo mocno związany jest z dyscyplinami sztuki, budującymi i wzmacniającymi teatralną wypowiedź (m.in. muzyka, sztuki wizualne, sztuki performatywne, video, taniec).

Zajęcia Koła Teatralnego to nie tylko działania teatralne, ale także umiejętności z zakresu szeroko pojętej edukacji kulturalnej.

W ramach koła odbywają się zajęcia:

  • Dykcja i emisja głosu-ćwiczenia poprawiające wymowę i usprawniające aparat mowy, ćwiczenia oddechowe pomagające w emisji głosu i wyzwalaniu emocji poprzez dźwięki.
  • Improwizacja- ćwiczenia rozwijające wyobraźnię nakierowane na rozwijanie twórczych reakcji na „tu i teraz”, poprawiające koncentrację i wzmacniające relacje interpersonalne.
  • Scenariusz- budowanie tematu, treści i dramaturgii przedstawienia.
  • Literatura- wspólne sięganie do dzieł literatury pięknej i poezji, rozmowa i dyskusja nad wartościami literatury, szukanie w literaturze inspiracji dla tematu zajęć/spektaklu.
  • Praca nad ciałem- ćwiczenia ruchowe oparte na metodzie kontaktu fizycznego z partnerem scenicznym, uczy budowania zaufania i bliskości.
  • Muzyka- wymiana muzycznych doświadczeń, kształcenie rytmiczne, zajęcia wokalne.
  • Sztuki performatywne- poznanie kierunków sztuk performatywnych, osób je tworzących i sposobach używania ich jako narzędzia do osobistych wypowiedzi artystów.
  • Kostiumy teatralne- projektowanie i tworzenia kostiumów teatralnych.
  • Video - opowiadanie historii za pomocą obrazu, posługiwanie się metaforą i znakiem filmowym.

Instruktor koła:
Aleksandra Bednarz – aktorka, edukatorka teatralna, instruktorka street art./graffiti. Na stałe związana z Teatrem W.Horzycy w Toruniu, współpracuje z Teatrem Polskim w Bydgoszczy i Domem Polskim w Zakrzewie. Wiceprezeska Stowarzyszenia ON/OFF. Prowadzi działania z zakresu edukacji kulturalnej we współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

GALERIA

KOŁO TEATRALNE KOŁO TEATRALNE KOŁO TEATRALNE