11.11.2018 20:57

11.11.2018 20:30

09.11.2018 23:30

05.11.2018 18:56

05.11.2018 18:47

  INTERNAT - KOŁO FOTOGRAFICZNE
KOŁO FOTOGRAFICZNE

Powstanie koła foto-video datuje się na wrzesień 2012 roku. Sprzęt którym dysponujemy pozwala na prowadzenie interesujących zajęć z zakresu fotografii oraz zapisu i obróbki video. Od września 2012 roku wykonano w ramach zajęć kilka tysięcy zdjęć. Wychowanki chętnie wykonywały fotografie w czasie uroczystości imprez i wycieczek, a jeszcze chętniej brały udział w sesjach fotograficznych. Wykonywane były również zdjęcia legitymacyjne. W czasie zajęć zdjęcia podlegały obróbce z wykorzystaniem profesjonalnych programów. Fotografowaliśmy miedzy innymi: zabawę sylwestrowo-noworoczną, sportowe wyprawy rowerowe i łyżwiarskie, Konkurs Papieski, Konkurs Wiedzy o AIDS, sport z Kajetanem Bronowskim, etiudy do Fundacji Po Drugie, bierzmowanie, wizyty gości, Dzień Katyński, wycieczki do Tarnowa, Pacanowa, Chęcin i Warszawy i wiele, wiele innych.
Bierzemy udział w rozmaitych konkursach fotograficznych. W 2016 roku zdobyliśmy I miejsce w konkursie ogłoszonym przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Ważną część programu koła stanowi nauka obsługi kamery video i dostosowanego do jej potrzeb oprogramowania komputerowego. Część materiałów video została przekazana do zaprzyjaźnionych placówek.
Wydaje się, że oferta koła foto video została zaakceptowana przez wychowanki i stanowi dobrą alternatywę dla pozytywnego spędzania czasu wolnego.

Na zdjęciach: zajęcia koła, zdjęcia konkursowe w tym I nagroda , obróbka wideo ukazana na zrzutach ekranu.


Instruktor koła
Wychowawca – Ireneusz Drewnik


GALERIA

KOŁO FOTOGRAFICZNE KOŁO FOTOGRAFICZNE KOŁO FOTOGRAFICZNE KOŁO FOTOGRAFICZNE KOŁO FOTOGRAFICZNE KOŁO FOTOGRAFICZNE KOŁO FOTOGRAFICZNE KOŁO FOTOGRAFICZNE KOŁO FOTOGRAFICZNE KOŁO FOTOGRAFICZNE KOŁO FOTOGRAFICZNE KOŁO FOTOGRAFICZNE KOŁO FOTOGRAFICZNE