16.09.2019 10:42

16.09.2019 10:41

01.09.2019 15:46

01.09.2019 15:36

30.07.2019 22:18

  INTERNAT - KOŁO MUZYCZNE
KOŁO MUZYCZNE

Od zarania dziejów, muzyka ze względu na swoje niezwykłe walory gościła pod strzechami najuboższych, świadczyła o dobrym smaku zamożnych, stanowiła ważną osnowę w liturgii w kościołach wszystkich wyznań.

Śpiew i muzyka od zawsze towarzyszyły wychowankom placówki. Były one formą odreagowania napięcia, sposobem na spędzanie czasu, ucieczką w inną, lepszą rzeczywistość. Muzyka stała się nośnikiem wartości, które rozwijały nieletnie dziewczęta, realizowała potrzeby korzystne dla tworzenia atmosfery radości, bezpieczeństwa, uznania i satysfakcji z powodzeń. Odbudowywała w nich poczucie wiary w siebie, pomagała odnaleźć własne miejsce w życiu społecznym.

Od 2001 r. Koło Muzyczne prowadzone jest metodą karaoke /głównie/ pod kierunkiem Janiny Jodko. W latach poprzednich działalnością tą zajmował się Krzysztof Broda.

Podczas zajęć w kole utalentowane wychowanki realizują swoje potrzeby, a nierzadko też swoje marzenia. Uczą się zupełnie nowego zachowania wydobywając na zewnątrz swoje pozytywne cechy, zdolności i talenty.
Celem działalności koła jest rozwijanie zainteresowań muzycznych i zdolności wokalnych wychowanek, kształtowanie zachowania i postaw pro-społecznych, w tym wdrażanie do aktywnego uczestniczenia w życiu placówki oraz integracji ze środowiskiem społecznym. Poprzez aktywne uczestniczenie w przygotowywanie różnorodnych imprez, uroczystości, wydarzeń czy spotkań wychowanki uczą się współtworzyć życie kulturalne wewnątrz zakładu wdrażając się do aktywności, odpowiedzialności, wytrwałości oraz kultury zachowania w sytuacjach publicznych. Potrafią wykazywać się dużą inicjatywą własną i umiejętnościami organizacyjnymi.
Dobór repertuaru opiera się w głównej mierze na wyborach wychowanek i dostosowywany jest do charakteru uroczystości czy imprezy.

W placówce wychowanki występują z okazji tradycyjnych uroczystości: Dnia Edukacji, Bożego Narodzenia, na Walentynki, z okazji konkursu wiedzy o Papieżu Janie Pawle II, na Dzień Matki przy okazji spotkań z rodzicami, podczas uroczystego rozdania świadectw i in. Śpiewały też z powodzeniem podczas uroczystości obchodów 50-cio oraz 55-lecia Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego.
Regularnie mają miejsce integracyjne spotkania z piosenką, w których udział biorą zarówno wychowanki, jak i kadra pracowników. Odbyły się m. in. : "wspomnień czar", "śpiewać każdy może", „lata 20-te, lata 30-te”, „śpiewaj razem z nami”.

Okazję do zaprezentowania umiejętności dziewcząt stwarzają zaproszenia z zewnątrz. Instytucje , w których dziewczęta dają regularnie swoje „występy i koncerty”, to:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, która co roku organizuje konkurs pt. Ogólnopolska Scena Prezentacji Artystycznych Realizacji – OSPAR,
 • PEDAGOGIUM – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie,
 • Dom Opieki Społecznej „Na Przedwiośniu”,
 • Stowarzyszenie Kofoeda w Warszawie,
 • Fundacja Po DRUGIE.
Dziewczęta w ostatnich latach występowały dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Józefowie (2007), w Klubie Seniorów w Otwocku (2006, 2010), w Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Świdrze (2008 ), w Klubie Kultury Falenica (parokrotnie), w Otwocku u księży Pallotynów (2010), w kino-kawiarni Stacja Falenica pod patronatem Fundacji Po DRUGIE (2012 i w 2013 r.), w Józefowie, dla studentów WSGE im. Alcide de Gasperiego (2012 - dwukrotnie).
Swoje umiejętności wokalne dziewczęta prezentowały w Jedlance k/Radomia. Mieści się tam Dom Pomocy Społecznej, z którym utrzymywana była regularna współpraca.

W 2010 r. brały udział w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Panu” w Warszawie, a w 2011 w XV Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Rozśpiewany Wawer” oraz w III i IV Festiwalu Piosenki Turystycznej w Trzciance (w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 2012). Na zaproszenie Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego wystąpiły podczas Parady Niepodległości (2009).

Jesienią 2013 roku ważnym wydarzeniem był występ artystyczny dziewcząt podczas V Zjazdu Pedagogów Społecznych pod patronatem Polskiej Akademii Nauk w Jachrance w Centrum Kongresowym. Występ ten spotkał się z bardzo dużym uznaniem i aplauzem. Innym wydarzeniem tego roku było wyróżnienie wychowanki koła muzycznego Klaudii G. w kategorii „utwór muzyczny” w konkursie pod nazwą „Zmieniam swój świat – zmieniam siebie”, organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach projektu „Poprawa wizerunku i odbioru społecznego młodzieży z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich”. Tematem przewodnim tego konkursu była osobista ekspresja artystyczna, dotycząca wyobrażeń na temat tego, kim są i kim będą w przyszłości po opuszczeniu zakładu dla nieletnich.


KRONIKA, czyli główne wydarzenia wokalno-muzyczne w latach 2006-2016,
inspirowane mottem „z muzyką żyje się lepiej”.

  rok 2006
 • występy: w Domu Opieki Społecznej "Na przedwiośniu", w Klubach Seniora w Otwocku (8.02.2006; 7.06.2006),
 • występy w Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej Pedagogium, podczas przeglądu Ogólnopolska Scena Prezentacji Artystycznych Realizacji 2006 w Akademii Pedagogiki Spe-cjalnej w Warszawie (20.11.2006)
 • imprezy: koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej (16.10.2006);
 • Wieczór - "Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w Meksyku" - śpiewanie pieśni religijnych w języku hiszpańskim oraz koncert kolęd polskich (17.12.2006)

 • rok 2007
 • imprezy i występy: koncert w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Józefowie (31.01.2007);
 • Wieczornica - Walentynki 2007 (14.02.2007)
 • Prezentacje muzyczne dla studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej (17.02.2007);
 • nagranie utworów w studio u Ojców Jezuitów (31.03.2007);
 • Zajęcia muzyczne z udziałem studentów resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego (27.04.2007);
 • Dzień Matki z udziałem gości z Pedagogium - koncert (26.05.2007);
 • Dzień Dziecka w Zespole Szkół Specjalnych Nr 91 w Warszawie - koncert (29.05.2007);
 • oprawa muzyczna zakończenia roku szkolnego (30.06.2007);
 • koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej (15.10.2007);
 • Wieczór - "Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w Meksyku" - wykonanie pieśni religijnych w języku hiszpańskim (druga edycja: 1.12.2007);
 • Spotkanie Wigilijne - koncert kolęd (19.12.2007)

 • rok 2008
 • występ z okazji Walentynek (14.02.2008);
 • koncert w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance k/Radomia (15.04.2008);
 • koncert w Świdrze w Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym (18.04.2008);
 • udział w IV Festiwalu Piosenki Religijnej "Śpiewajmy Panu" w Warszawie (14.05.2008);
 • udział w II Festiwalu Śpiewających Szkół w Warszawie (14.05.2008);
 • Uroczystość Dnia Matki (25.05.2008);
 • występ podczas Konferencji poświęconej problemom dzieci w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (29.05.2008);
 • występ z okazji obchodów Święta Falenicy - (15.06.2008);
 • oprawa muzyczna zakończenia roku szkolnego (28.06.2008);
 • udział w przeglądzie - Ogólnopolska Scena Prezentacji Artystycznych Realizacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (20.11.2008);
 • Spotkanie Wigilijne kadry placówki - koncert kolęd (19.12.2008)

 • rok 2009
 • koncert z okazji wręczenia Złotego Medalu Zasługi (z udziałem Wojewody Mazowieckiego) (10.01.2009);
 • występ wychowanek przy okazji koncertu w placówce kabaretu "Czyści jak łza" z Olsztyna;
 • przygotowanie repertuaru muzycznego na obchody 50-lecia placówki (styczeń-maj 2009)
 • wykonywanie repertuaru muzycznego na obchody 50-lecia placówki (maj, październik 2009)
 • koncert z okazji Dnia Matki (maj 2009)
 • spotkanie integracyjne „Nie ma jak rodzina” w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance (27.09.2009)
 • koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej (14.10.2009);
 • recital Urszuli Rutkowskiej w Teatrze Ateneum (29.10.2009)
 • udział w Paradzie Niepodległości w Falenicy (11.11.2009)
 • spotkanie wigilijne w Pedagogium (16.12.2009)
 • występy w placówce z okazji uroczystości takich, jak:
  • Wieczór Wigilijny
  • Spotkanie z Nowym Rokiem

  rok 2010
 • Koncert kolęd dla gości z Pedagogium (9.01.2010)
 • udział w Eliminacjach w Warszawie: przesłuchanie jednej wychowanki do Szansy na Sukces (20.01.2010)
 • Wieczór kolęd z udziałem Zespołu Seniora pod kierunkiem Pawła Kołakowskiego (10.02.2010)
 • Występ dla gości z Pedagogium (28.03.2010)
 • Występ dla gości zaproszonych przez Księdza Proboszcza tutejszej Parafii (27.04.2010)
 • Udział w VI w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Panu” w Warszawie (19.05.2010)
 • Koncert w Otwocku u Księży Pallotynów (23.05.2010)
 • Udział w koncercie laureatów Festiwalu Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Panu” (31.05.2010 r.)
 • Udział w samorządowej imprezie integracyjnej – Targówek – Kofoed 2010 (27.06.2010)
 • koncert i program wokalno-taneczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej (20.10.2010)
 • występ w związku ze spotkaniem z gościem z USA w Pedagogium (21.10.2010)
 • udział w OSPAR 2010;
 • prezentacja programu „Oto ja” (24.11.2010)
 • koncert w Klubie Seniora „Perła” w Otwocku (8.12.2010)
 • koncert podczas Wieczoru Opłatkowego w Falenickim Klubie Kultury (17.12.2010)
 • występy w placówce z okazji takich, jak:
  • Dzień Matki (maj)
  • zakończenie roku szkolnego (czerwiec)
  • terapeutyczne spotkania z rodzicami (październik)
  • Wieczór Wigilijny (grudzień)

  rok 2011
 • Występ połączony z Koncertem kolęd Zespołu Gamma z Jedlanki (25.01.2011 r.)
 • Koncert z okazji wywiadówki dla rodziców (5.02.2011 r.)
 • Udział w XV Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Rozśpiewany Wawer” (13.03.2011 r.)
 • Występ z okazji Ogólnokrajowego Konkursu Papieskiego 2011 (1.04.2011 r.)
 • Uroczystość Wielkanocna w Pedagogium – 13.04.2011 r.
 • Uroczystość Dnia Matki – występ we współpracy z Kołem Teatralnym (25.05.2011 r.)
 • Występ podczas Rodzinnego Pikniku w Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” w Międzylesiu (7.06.2011 r.)
 • Zakończenie roku szkolnego (25.06.2011 r.)
 • Dzień Edukacji Narodowej – koncert wokalny (14.10.2011 r.)
 • Występ z okazji pobytu studentów z Pedagogium (26.11.2011 r.)
 • Spotkanie opłatkowe w placówce (21.12.2011 r.)

 • rok 2012
 • „Poprawczak z kolędą” w Stacji Falenica pod patronatem Fundacji Po DRUGIE (2.02.2012 r.)
 • Koncert muzyczny podczas Konkursu Papieskiego 2012 (18.04.2012 r.)
 • Koncert dla studentów WSGE im. Alcide de Gasperiego w Józefowie (20.05.2012 r.)
 • Wykonanie śpiewów liturgicznych podczas uroczystości Bierzmowania (24.05.2012 r.)
 • „Piosenka jest dobra na wszystko” – impreza ogólnozakładowa (1.06.2012 r.)
 • Występ dla studentów WSGE im. Alcide de Gasperiego (2.06.2012 r.)
 • Udział w „III Festiwalu Piosenki Turystycznej” w Trzciance w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (14.06.2012 r.)
 • Występ na zakończenie roku szkolnym wraz z nieletnimi ze Studzieńca (26.06.2012 r.)
 • Występ w ramach autoprezentacji Fundacji Po DRUGIE podczas pikniku zorganizowanego we współpracy z Falenickim Klubem Kultury (16.9.2012 r.)
 • Dzień Edukacji Narodowej – koncert wokalny oraz impreza integracyjna pt. „Piosenki lat 20 i 30” w wykonaniu pracowników i wychowanek (12.10.2012 r.)
 • Spotkanie opłatkowe – koncert kolęd (19.12.2012 r.)

 • rok 2013
 • „Kolędujmy Panu” – kultywowanie tradycji poprzez wspólne śpiewanie kolęd, tworzenie at-mosfery ciepła i serdeczności (23.1.2013 r.)
 • Nagrania utworów do filmu o tematyce zakładowej przygotowywanego przez koło fotogra-ficzne (27-28.2.2013 r.)
 • Koncert muzyczny podczas Konkursu Papieskiego 2013 (10.4.2013 r.)
 • Nagrania utworów autorstwa dwóch wychowanek (Kinga K., Klaudia G.) o charakterze rapo-wym (12.4.2013 r.)
 • Występ w Centrum Kulturalnym Stacja Falenica z okazji drugiej rocznicy Fundacji Po DRUGIE (7.5.2013 r.)
 • Występ z okazji pobytu studentów z Pedagogium (11.5.2013 r.)
 • „Biesiada bez granic” z udziałem wychowanek i pracowników (17.5.2013 r.)
 • Koncert (40-minutowy) w Parku Praskim podczas pikniku „Bezpieczna jazda”, zorganizowa-nym przez Fundację Po DRUGIE (16.6.2013 r.)
 • Udział w IV Festiwalu Piosenki w Trzciance w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (19.6.2013 r.)
 • Występ na zakończenie roku szkolnego (27.06.2013 r.)
 • Dzień Edukacji Narodowej – koncert wokalny (14.10.2013 r.)
 • Koncert w Jachrance podczas V Zjazdu Pedagogów Społecznych pod hasłem – „Pedagogika społeczna w służbie człowiekowi i wartościom w XXI w.” (27.11.2013 r.)
 • Udział w OSPAR w Akademii Pedagogiki Specjalnej (28.11.2013 r.)
 • Koncert kolęd w Falenickim Klubie Kultury; spotkanie z osobami bezdomnymi (18.12.2013 r.)
 • Spotkanie opłatkowe w placówce – wspólne kolędowanie wychowanek z pracownikami (19.12.2013 r.)

 • rok 2014
 • Występ wychowanek w Spółdzielni Fala inaugurujący XII bal charytatywny, zorganizowany przez Wawerskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (8.2.2014 r.)
 • „Walentynki muzycznie” – prezentacja programu słowno-muzycznego (15.2.2014 r.)
 • Koncert dla studentów studiów podyplomowych Pedagogium (8.4.2014 r.)
 • Uroczystość „Pamięci poległych w Katyniu” – część artystyczna z udziałem wychowanek (28.4.2014 r.)
 • Występ w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance k/Radomia (11.6.2014 r.)
 • Występ na Agrykoli – piknik zorganizowany przez Fundację Po DRUGIE pod hasłem „Ścisz to” (22.6.2014 r.)
 • Koncert z okazji uroczystości 55-lecia placówki (24.6.2014 r.)
 • Dzień Edukacji Narodowej – koncert wokalny (14.10.2014 r.)
 • Wigilia w zakładzie – kolędy w wykonaniu wychowanek wprowadzające w nastrój i atmosferę Świąt Bożego Narodzenia (18.12.2014 r.)
 • Koncert kolęd w Falenickim Klubie Kultury podczas spotkania opłatkowego z bezdomnymi (19.12.2014 r.)

 • rok 2015
 • Koncert w Falenickim Klubie Kultury; podczas spotkania z Barbarą Wizimirską, autorką książki o zakładzie „Z nadzieją”, zorganizowanego pod patronatem Wawerskiego Centrum Kultury (22.2.2015 r.)
 • Program artystyczny wychowanek podczas konferencji zorganizowanej przez Dyrektora Za-kładu pod hasłem – „Przebaczenie jako droga do rehabilitacji społecznej nieletnich SdN i ZP w Warszawie Falenicy (12.3.2015 r.)
 • Wykonanie piosenek religijnych podczas Międzyzakładowego Konkursu Papieskiego JP2 (29.4.2015 r.)
 • Występ wychowanek w części artystycznej festiwalu profilaktycznego zorganizowanego przez Fundację Po DRUGIE w Parku Praskim (10.5.2015 r.)
 • Koncert dla goszczących w zakładzie przedstawicieli organizacji pracujących z młodzieżą na Białorusi (14.5.2015 r.)
 • Występ w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie podczas warsztatów garncarskich (15.5.2015 r.)
 • Prezentacja wokalno-aktorskich umiejętności wychowanek podczas show pt. „Twoja twarz brzmi znajomo”, zorganizowanego z okazji Dnia Matki – impreza o charakterze integracyj-nym wychowanek i pracowników (26.5.2015r.)
 • Koncert dla studentów studiów podyplomowych Pedagogium (13.6.2015 r.)
 • koncert wokalny z okazji Dnia Edukacji Narodowej ( 14.10.2015 r.)
 • udział w OSPAR na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (wyróżnienie) (26.11.2015 r.)
 • występ w Klubie Perła w Otwocku i koncert kolęd (9.12.2015 r.)

 • rok 2016
 • występ na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podczas Kongresu o Kobiecie (Odkryć piękno kobiecości, odkryć piękno macierzyństwa) ( 12.3.2016 r.)
 • występ w Kino-kawiarni Falenica podczas uroczystości za-kończenia Projektu młodzieżowego Kalejdoskop (22.4.2016r.)
 • udział w Przeglądzie Działalności Artystycznej Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku (10.5.2016 r. )
 • koncert piosenek podczas Międzyzakładowego Konkursu Pa-pieskiego JP2 (11.5.2016 r. )
 • wykonanie piosenek dla najmłodszych przez Oliwię M. z okazji zorganizowanego w placów-ce Dnia Dziecka (1.6.2016 r.)
 • występ Oliwii M. podczas koncertu galowego ZHP (13.6.2016 r.)
 • prezentacja wokalna umiejętności wychowanek podczas Karaoke „Śpiewaj razem z nami” (impreza o charakterze integracyjnym wy-chowanek i pracowników) (17.6.2016 r.)
 • występ O. Mrówczyńskiej z okazji pobytu w placówce darczyńczyni z Anglii (Renata Sapieży-na) (28.6.2016 r.)
 • nagranie płyty w profesjonalnym studio w Warszawie – Oliwia M. (29-30.6.2016 r.)

GALERIA

KOŁO MUZYCZNE KOŁO MUZYCZNE KOŁO MUZYCZNE KOŁO MUZYCZNE KOŁO MUZYCZNE KOŁO MUZYCZNE KOŁO MUZYCZNE KOŁO MUZYCZNE KOŁO MUZYCZNE KOŁO MUZYCZNE KOŁO MUZYCZNE KOŁO MUZYCZNE KOŁO MUZYCZNE KOŁO MUZYCZNE KOŁO MUZYCZNE KOŁO MUZYCZNE KOŁO MUZYCZNE KOŁO MUZYCZNE KOŁO MUZYCZNE KOŁO MUZYCZNE