23.05.2018 17:23

21.05.2018 18:08

20.05.2018 22:58

06.05.2018 07:49

06.05.2018 07:47

  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
ZAMÓWIENIA PUBLICZBE

Brak zamówień
OGŁOSZENIA


PRACA 14.05.2018

Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Warszawie-Falenicy ul. Jachowicza 4
zatrudni nauczyciela do przedmiotu:
"Podstawy przedsiębiorczości" w wymiarze 1/18 etatu.

PRACA

Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Warszawie-Falenicy ul. Jachowicza 4
zatrudni na rok szkolny 2017/2018 następujących nauczycieli:
1. Nauczyciel - fizyki w wymiarze 3/18 etatu
2. Nauczyciel - edukacji dla bezpieczeństwa w wymiarze 2/18 etatu

Kontrola zarządcza

Plan sytuacyjny Schroniska i Zakładu

Zabezpieczenia techniczne – opis stanu faktycznego