14.07.2019 16:57

07.07.2019 20:05

29.06.2019 15:56

24.06.2019 17:12

18.06.2019 16:11

  AKTUALNOŚCI
30.10.2016 18:48

W dniu 21.10.2016 roku pan Romuald Sadowski uczestniczył w uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2016/2017 w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.
Nasza placówka od wielu lat owocnie współpracuje z uczelnią.
Studenci pedagogiki realizują u nas praktyki, między innymi kilka osób, razem z wychowankami uczestniczyło aktywnie w grupie terapeutycznej prowadzonej przez pana Edwarda Jakubowicza w ubiegłym roku szkolnym. W bieżącym roku szkolnym tworzona jest nowa grupa terapeutyczna.
Z okazji 55 - lecia naszej placówki Uczelnia na własny koszt wydała prace magisterskie 3 studentów pt. "Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Falenicy 1959-2014. Monografia Placówki".
Uczelnia włączyła się w społeczną akcję zbiórki makulatury pt."Budujemy studnię w Sudanie Południowym", prowadzoną przez placówkę, której celem jest zgromadzenie funduszy na wybudowanie studni w Sudanie.
Nasza placówka zatrudnia 6 absolwentów tej Uczelni. Są to pracownicy bardzo wartościowi.
Dyrektor Romuald Sadowski już kolejną kadencję pełni społecznie funkcję przewodniczącego Rady Patronackiej Uczelni i uczestniczy w jej działalności.