11.11.2018 20:57

11.11.2018 20:30

09.11.2018 23:30

05.11.2018 18:56

05.11.2018 18:47

  AKTUALNOŚCI
30.10.2016 22:49

Z okazji Dnia Nauczyciela Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odznaczył „Medalem złotym za Długoletnią Służbę ” następujących pracowników naszej placówki:amazingfake.com
• panią Stanisławę Kołnierzak – Księgową
• panią Barbarę Nowakowską – Kierownika warsztatów
• panią Marię Lech – Sekretarza ośrodka
Minister Sprawiedliwości w uznaniu szczególnych osiągnięć pracy dydaktycznej i wychowawczej przyznał „Nagrody Ministra z okazji Dnia Edukacji Narodowej” następującym pracownikom placówki:
• pani Anecie Głuchowskiej – Psycholog,
• pani Urszuli Łyskawińskiej – Nauczycielowi zawodu
• panu Romualdowi Sadowskiemu – Dyrektorowi placówki
Odznaczenia i nagrody zostały wręczone w czasie uroczystości w Ministerstwie Sprawiedliwości.
W imieniu odznaczonych i nagrodzonych podziękowanie złożył pan Romuald Sadowski.