16.09.2019 10:42

16.09.2019 10:41

01.09.2019 15:46

01.09.2019 15:36

30.07.2019 22:18

  AKTUALNOŚCI
06.12.2016 08:53

Społeczność Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Warszawie Falenicy wzięła udział w Kampanii wykonując następujące formy działań zorganizowanych na terenie placówki w czasie 1- 19 listopada br.:
1) Zrobiono wstążeczki na znak solidarności i identyfikacji z akcją, które noszono wpięte do ubrań;
2) Powielono i powiększono druk pomarańczowej wstążeczki, który umieszczono w widocznych miejscach placówki;
3) Zaprezentowano 4 filmy z zakresu tej tematyki dla społeczności placówki: „Historia Chamsi”, „Niedożywienie dzieci to w Polsce powszechny problem”, „Marnotrawca” oraz „Czy nasza przyszłość zależy od wyrzuconej kanapki?”. Po projekcji miała miejsce dyskusja dotycząca poruszanych w filmach problemów;
4) Wykonano plakaty dotyczące problemu głodu i niedożywienia;
5) Przeprowadzono zajęcia tematyczne w grupach wychowawczych, uświadamiające rodzaje i formy przemocy oraz jej skutki. Ćwiczono rozpoznawanie sytuacji, które współtowarzyszą krzywdzeniu. Omawiano możliwości przeciwdziałania przemocy i pomocy w takich sytuacjach, szczególnie w obszarze krzywdy głodu i niedożywienia;
6) Systematycznie, nie tylko w czasie trwania kampanii, prowadzono działania pomocowe (edukacyjne, terapeutyczne) w obszarze krzywdzenia względem naszych wychowanek i ich rodzin;
7) Ogłoszono konkursy:
- wiedzy na temat krzywdzenia, w tym głodu i niedożywienia, w którym wzięło udział 6 wychowanek- konkurs został rozstrzygnięty, rozdano atrakcyjne nagrody i pamiątkowe dyplomy,
-na pracę literacką w tym temacie, w konkursie wzięły udział 3 wychowanki - wyniki zostaną podane w tym tygodniu;
8) Podjęto współpracę z koordynatorem „Szlachetnej Paczki”, która będzie nadal kontynuowana. Planowane jest spotkanie z wolontariuszami SZP mające na celu przybliżenie dziewczętom ich działań. Wytypowano 14 rodzin byłych wychowanek oraz jednej obecnej do udzielenia im pomocy przez to stowarzyszenie.
9) Zbierano makulaturę na budowę studni w Sudanie.


Kampanię koordynowały:
Alina Pasierbińska
Aneta Głuchowska