16.09.2019 10:42

16.09.2019 10:41

01.09.2019 15:46

01.09.2019 15:36

30.07.2019 22:18

  AKTUALNOŚCI
22.02.2017 14:04

Pomysłodawcami zbiórki pieniędzy na leczenie 2,5 letniego Kornela są gimnazjaliści z 20 Społecznego Gimnazjum „Raszyńska” w Warszawie, którzy zwrócili się o pomoc w zbiórce pieniędzy do wszystkich gimnazjalistów w Polsce w tym do nas – Gimnazjum nr 7 w Warszawie Falenicy.
Informację o pomocy Kornelowi przekazała nam Pani Joanna Szostak – Kierownik Internatu, która to zaproponowała ewentualną zbiórkę pieniędzy. Decyzję pozostawiła wychowankom. Pomysł bardzo szlachetny, a nasze wychowanki mając niewielkie kieszonkowe od razu zdecydowały o dobrowolnym przekazaniu niewielkich kwot na rzecz chorego Kornela.
I tak w dniu 10.02.2017r. wychowanki Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Warszawie Falenicy z własnej woli - w odpowiedzi na apel gimnazjalistów zrobiły zbiórkę pieniędzy dla chorego Kornela. Zebrały 101 zł, które zostały przekazane na konto Fundacji Rycerze i Księżniczki w Warszawie.
101 zł to może niewielka kwota, ale zawsze coś. Wyznajemy zasadę, że „ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka.” Liczy się dobre serce, chęć niesienia pomocy innym – w tym przypadku Kornelowi.

Dziewczyny - tak trzymać!