21.05.2018 18:08

20.05.2018 22:58

06.05.2018 07:49

06.05.2018 07:47

29.04.2018 20:49

  AKTUALNOŚCI
20.03.2017 20:03

W dniu 9 marca 2017r udaliśmy się do Łodzi. Na terenie Wydziału Nauk Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się I Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk, Profilaktyka Przemocy Dzieci i Młodzieży.
W spotkaniu udział wzięli m.in. dr Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich; prof. nadzw. dr hab. Danuta Urbaniak – Zając Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego; Agnieszka Sikora i Karolina Chrzanowska Fundacja po DRUGIE; prof. Marek Konopczyński Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk; dr Małgorzata Dziewanowska Uniwersytet Warszawski; dr Karolina Walczak Uniwersytet Łódzki; Iwona Karaś Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łodzi; Aspirant Adam Dębiński Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
Udało się nam zaprezentować prace i sprawozdanie przygotowane w ramach akcji 19 dni przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, która w tym roku dotyczyła obszaru „Głód i niedożywienie”. Aktywnie uczestniczyliśmy również w debacie jaka odbyła się na zakończenie całego spotkania.