14.07.2019 16:57

07.07.2019 20:05

29.06.2019 15:56

24.06.2019 17:12

18.06.2019 16:11

  AKTUALNOŚCI
20.03.2017 20:03

W dniu 9 marca 2017r udaliśmy się do Łodzi. Na terenie Wydziału Nauk Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się I Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk, Profilaktyka Przemocy Dzieci i Młodzieży.
W spotkaniu udział wzięli m.in. dr Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich; prof. nadzw. dr hab. Danuta Urbaniak – Zając Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego; Agnieszka Sikora i Karolina Chrzanowska Fundacja po DRUGIE; prof. Marek Konopczyński Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk; dr Małgorzata Dziewanowska Uniwersytet Warszawski; dr Karolina Walczak Uniwersytet Łódzki; Iwona Karaś Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łodzi; Aspirant Adam Dębiński Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
Udało się nam zaprezentować prace i sprawozdanie przygotowane w ramach akcji 19 dni przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, która w tym roku dotyczyła obszaru „Głód i niedożywienie”. Aktywnie uczestniczyliśmy również w debacie jaka odbyła się na zakończenie całego spotkania.