16.09.2019 10:42

16.09.2019 10:41

01.09.2019 15:46

01.09.2019 15:36

30.07.2019 22:18

  AKTUALNOŚCI
24.03.2012 07:09

W ramach projektu socjalnego "Daj szansę przeżycia. Podejmij właściwą decyzję" , przygotowanego przez studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, nieletnie uczestniczyły w szkoleniu z Pierwszej Pomocy, które zostało przeprowadzone przez firmę „SEVENTH".
Terenem działań była świetlica. Celowo użyłam tego wyrażenia, gdyż od
samego początku, zamiast słuchać wykładu, dziewczęta musiały poradzić
sobie z upozorowanym krwotokiem. Zdarzenie wyglądało naprawdę
poważnie, było dużo krwi, na szczęście sztucznej, prawdziwe opatrunki
i praca zespołowa .Następnie trochę teorii i... znowu coś się dzieje. Nasze
podopieczne na każdym kroku posługiwały się zdobytą już wiedzą.
Wykorzystywanie apteczki, opieka nad poszkodowanym i fantomy do masażu
serca i sztucznego oddychania to tylko słowa, które może pomogą
wyobrazić sobie jak to wszystko wyglądało, ale na pewno nie oddadzą
atmosfery, wrażeń i ciężkiej pracy jaką podopieczne musiały wykonać
podczas kursu. Trzeba jeszcze wspomnieć że opiekunowie nie mogli
siedzieć z boku. W myśl zasady jak wszyscy to wszyscy, Oni również
brali czynny udział w szkoleniu.
Uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia 8-godzinnego Kursu Pierwszej Pomocy zgodne z wytycznymi ERC ( Europejskiej Rady Resuscytacji)

Tacy studenci, takie projekty, takie zaangażowanie, pozwalają sądzić, że Uczelnia może być dumna z przyszłych pedagogów i pracowników socjalnych.
Dziękuję w imieniu Dziewcząt i Kadry - Pomysłodawcom projektu – panom Tomaszowi, Piotrowi, Łukaszowi, Damianowi i Mateuszowi.
Podziękowania składam panu Jarkowi Krawieckiemu z Firmy SEVENTH (http://www.seventh.pl/), która przygotowała i zrealizowała całe szkolenie. Cierpliwość, zrozumienie, ciepło i przekaz dostosowany do grypy ujęły profesjonalizmem prowadzących.