16.09.2019 10:42

16.09.2019 10:41

01.09.2019 15:46

01.09.2019 15:36

30.07.2019 22:18

  AKTUALNOŚCI
17.05.2017 16:13

W dniu 10.05.2017 r. odbyła się na terenie naszej placówki Narada Szkoleniowa sędziów Wydziałów Cywilnych Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie , sędziów Wydziałów Rodzinnych i Nieletnich Sądów Rejonowych , Kierowników Zespołów Kuratorskich Służby Sądowej w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie , przedstawicieli Komendy Głównej Policji oraz pracowników Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Warszawie Falenicy i Schroniska dla Nieletnich w Warszawie Okęciu. W spotkaniu uczestniczyła Pani płk. Luiza A. Sałapa – Wicedyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich oraz Pan Andrzej Martuszewicz – twórca współczesnej polskiej kurateli – obecnie Prezes Fundacji PRO BARE. Inicjatorem Narady była Pani Katarzyna Wilczyńska - Wiceprezes Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie. Organizatorami Narady byli : Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Warszawie Falenicy oraz Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie .
Temat Narady: ,, Horyzonty resocjalizacji. Oddziaływania resocjalizacyjne na nieletnich w nurcie inkluzji społecznej” . Spotkanie odbyło się w świetlicy placówki . Gości przywitała wychowanka Wiktoria K, która w imieniu własnym i pozostałych wychowanek, skierowała pod adresem pracowników naszej placówki wiele ciepłych słów uznania i podziękowania za ogromne zaangażowanie i codzienną pracę z nimi. Wygłoszony przez nią tekst był wyłącznie jej autorstwa.
Pan Romuald Sadowski jako Dyrektor placówki przywitał zebranych. W pierwszej części Narady wystąpił prof. Marek Konopczyński , który wygłosił referat na temat polskiej resocjalizacji i roli ( znaczenia ) naszej placówki w jej tworzeniu i rozwoju. Następnie Narada odbywała się według załączonego programu.
Szczególne wrażenie na zebranych zrobiło wystąpienie byłych wychowanek placówki : Agnieszki B. i Oliwii M. , które przyjechały specjalnie na spotkanie . Agnieszka B przyjechała z mężem. Mówiły one o swoim pobycie w placówce, o porażkach i sukcesach życia na wolności.
Agnieszka B. opuściła Zakład w 2004 roku. Ukończyła szkołę średnią, wyszła za mąż. Żyje w bardzo udanym związku małżeńskim. Wspólnie z mężem wychowują dwóch synów. Razem prowadzą firmę remontowo - budowlaną. Wygrali przetarg, min.na przebudowę schodów wejściowych do naszej placówki, z zamontowaniem specjalnego systemu odmrażania.
Oliwia M. uczęszcza do szkoły średniej - Liceum dla Dorosłych w Koninie. Na co dzień pracuje i zarabia na swoje utrzymanie.
Po zwolnieniu z zakładu, obie byłe wychowanki nie były karane sądownie.
Zaproszeni goście pod opieką wychowanek zwiedzili placówkę.
W drugiej części Narady wychowanki zaprezentowały swój program artystyczny; teatralny, taneczny i muzyczny.
Furorę wśród publiczności wzbudził zespół muzyczny złożony z wychowanek i pracowników w osobach; Pani A .Pasierbińskiej -psycholog , Pani A. Głuchowskiej - psycholog, Pani J. Jodko-wychowawcy, Pani I. Szczepankowskiej -Kierownik Adm. Gosp., Pani B. Moreń - magazynierki, Pana I. Stawińskiego- wychowawcy.
Koło muzyczne prowadzi Pani J. Jodko.
Wychowanki przygotowały poczęstunek, między innymi: sałatki, gulasz Beuf Strogonow, wypieki, w tym tort z logo placówki. Potrawy zostały przygotowane pod kierunkiem Pani H. Laskowskiej- nauczycielki zawodu, w pracowni gastronomicznej warsztatów szkolnych i pod opieką Pani B. Nowakowskiej- Kierownika Warsztatów.
Gościom wręczono upominki przygotowane przez dziewczęta, a były to ręcznie wykonane ,,Aniołki” z gipsu. Prace te stworzone zostały pod kierunkiem Pana A. Piętki- wychowawcy.
Naczelnym ,,Maestro” całej imprezy był Pan I. Stawiński- wychowawca, który
z tego zadania wywiązał się wzorowo.

Pan W .Jodko - wychowawca przygotował folder o placówce, który został wręczony gościom razem z innymi materiałami.
Pani J. Szostak -Kierownik Internatu , przygotowała wspólnie z dziewczętami bardzo ciekawą multimedialną prezentację przedstawiającą ofertę resocjalizacyjną placówki.
Pan I. Drewnik-wychowawca, filmował i fotografował całe spotkanie, w ten sposób dokumentując je.
Naradę podsumował Pan Romuald Sadowski - Dyrektor placówki, oceniając ją pozytywnie.
Główny wniosek z Narady to organizować następne takie same wydarzenia, gdzie będą mieli okazję spotkać się kolejni sędziowie, kuratorzy, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci i wymieniać doświadczenia dotyczące pracy z nieletnimi w celu doskonalenia polskiego systemu resocjalizacyjnego.

Dyrektor
Romuald Sadowski