16.09.2019 10:42

16.09.2019 10:41

01.09.2019 15:46

01.09.2019 15:36

30.07.2019 22:18

  AKTUALNOŚCI
17.05.2017 16:48

W dniu 17. 05. 2017 r. odbył się w naszej placówce tradycyjnie już XII Ogólnokrajowy Konkurs Papieski, po raz pierwszy jednak pod Patronatem Centrum Myśli Jana Pawła II.
Tematem tegorocznego Konkursu było, Jan Paweł II - być jak " Brat naszego Boga".
Rok 2017 został ogłoszony Rokiem Świętego Brata Alberta Chmielowskiego - w setną rocznicę śmierci krakowskiego Apostoła ubogich. Karol Wojtyła od najmłodszych lat widział w Adamie Chmielowskim wzór do naśladowania. Często porównuje się życie przyszłego papieża do życia Brata Alberta. Obaj w młodości fascynowali się sztuką, obaj również wybrali służbę Bogu.
W tym roku celem Konkursu było przypomnienie i odkrycie na nowo nauczenia Świętego Jana Pawła II a także kształtowanie wśród młodzieży właściwych postaw mając na uwadze postać Brata Alberta, "jako patrona naszych trudnych czasów".
Do Konkursu przystąpiły wszystkie nasze wychowanki oraz wychowankowie z innych placówek resocjalizacyjnych ( ZP z Konstantynowa Łódzkiego, Grodziska Wielkopolskiego, Studzieńca, SdN w Gackach).
Konkurs składał się z dwóch etapów, pierwszy w placówkach macierzystych - przygotowanie prac lub recytacja dowolnego utworu poetyckiego autorstwa Karola Wojtyły/Jana Pawła II. Natomiast drugi etap odbył się w naszej placówce. Uczestnicy pisali krótki test wiedzy, dotyczący życia i nauczania Jana Pawła II. panerai luminor base replica
Każdy z uczestników otrzymał dyplom i nagrodę za udział w Konkursie.
W międzyczasie był przewidziany grill i coś słodkiego.
Na zakończenie przy akompaniamencie gry na fortepianie p. Natalii Bartyzel zaśpiewaliśmy Barkę, ulubioną pieśń papieża Jana Pawła II.

Hanna Laskowska