13.01.2018 23:04

04.01.2018 16:41

20.12.2017 20:10

20.12.2017 20:09

20.12.2017 20:06

  AKTUALNOŚCI
27.10.2017 17:16

W dniu 27.10.2017 delegacja naszej placówki w osobach : Pan Romuald Sadowski – Dyrektor , w towarzystwie wychowanek Wiktorii Kostki , Martyny R. złożyła na ręce dr Tadeusza Graca – Rektora gratulacje i wyrazy uznania dla całej kadry naukowej Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z okazji 15-tej rocznicy Jej powstania.
Wręczając dyplom uznania , bukiet kwiatów oraz aniołka wykonanego przez podopieczne, wychowanki podziękowały za wieloletnią pomoc i wsparcie jakiego uczelnia udziela naszej placówce .
W tej Uczelni Pan Dyrektor Romuald Sadowski pełni funkcję Przewodniczącego Rady Patronackiej. W wydanej z okazji Jubileuszu monografii Uczelni została zamieszczona informacja na temat Rady Patronackiej oraz tekst napisany przez Pana Romualda Sadowskiego (pt. "Uczelnia wierna ideałom swojego Patrona„ ( w załączeniu)