16.09.2019 10:42

16.09.2019 10:41

01.09.2019 15:46

01.09.2019 15:36

30.07.2019 22:18

  AKTUALNOŚCI
27.10.2017 17:16

W dniu 27.10.2017 delegacja naszej placówki w osobach : Pan Romuald Sadowski – Dyrektor , w towarzystwie wychowanek Wiktorii Kostki , Martyny R. złożyła na ręce dr Tadeusza Graca – Rektora gratulacje i wyrazy uznania dla całej kadry naukowej Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z okazji 15-tej rocznicy Jej powstania.
Wręczając dyplom uznania , bukiet kwiatów oraz aniołka wykonanego przez podopieczne, wychowanki podziękowały za wieloletnią pomoc i wsparcie jakiego uczelnia udziela naszej placówce .
W tej Uczelni Pan Dyrektor Romuald Sadowski pełni funkcję Przewodniczącego Rady Patronackiej. W wydanej z okazji Jubileuszu monografii Uczelni została zamieszczona informacja na temat Rady Patronackiej oraz tekst napisany przez Pana Romualda Sadowskiego (pt. "Uczelnia wierna ideałom swojego Patrona„ ( w załączeniu)