16.09.2019 10:42

16.09.2019 10:41

01.09.2019 15:46

01.09.2019 15:36

30.07.2019 22:18

  AKTUALNOŚCI
07.04.2014 21:49

Odbył się Konkurs Papieski 2014
w dniu 4 kwietnia 2014 r.
w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie-Falenicy.
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. ”
Jan Paweł II

Zaproszenie do udziału w Konkursie przyjęło Schronisko dla Nieletnich w Warszawie-Okęciu, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5 w Józefowie. Wszystkich uczestników łącznie było 37, z wy-chowankami Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Warszawie-Falenicy, występującymi jako gospodarze /to jest tych, co przystąpili do konkursu wiedzy o Janie Pawle II, także i tych, co dostarczyli prace plastyczne/.
Tematem tegorocznego konkursu był „Jan Paweł II – droga człowieka: budowanie świata wartości, świętości – inspiracje dla młodzieży”.
Cztery testy wiedzy (test 1 – opracowanie mini CV JP2, test 2 – dzieła i myśli JP 2 nt. m.in. życia, rodziny, test 3 – świętość, cuda, Polscy święci, młodzież, test 4 – ciekawostki z życia) można było rozwiązywać korzystając z wielu źródeł, w tym z sali multimedialnej, udostępnionej dla wszystkich zespołów. Odzwierciedlały one całą drogę życia JP2 od początku, poprzez pielgrzymowanie, cierpienie aż po świętość, która ma być ogłoszona całemu światu w dniu 27 kwietnia 2014 roku.
Wymienione cele Konkursu takie, jak:
1) zapoznanie się z wartościami, o których nauczał JP2 takich, jak:
• poszanowanie godności człowieka
• wolność sumienia i wyznawania
• solidarność, prawda, pokój
• życie, małżeństwo i rodzina
2) wskazanie na Jana Pawła II jako na wzór osoby-autorytetu wychowawczego dla młodzieży, do którego przyjść może każdy w każdym czasie
3) zachęta do naśladowania Jana Pawła II dla kształtowania postaw życiowych u młodych ludzi, dla solidarnego współtworzenia dobra wspólnego
4) zapoznanie się z wzorami osobowymi wskazującymi jak żyć dobrze na przykładzie świętych i błogosławionych, których JP II wyniósł na ołtarze
zostały zrealizowane, co dało się zauważyć widząc satysfakcję na twarzach i po zachowaniu uczestników.
Wszystkie prace plastyczne okazały się niezwykle interesujące w swoich pomy-słach, rzetelności i dokładności wykonania. Warte szerszego eksponowania i pielęgnowania talentów nieletnich.
Istota zatem Konkursu – zaszczepienie inspiracji w nieletnich wielkością, godnością, autorytetem, świętością działalności i myśli Jana Pawła II – człowieka, pielgrzyma, apostoła Narodów i świętego – stała się faktem w sercach i umysłach wychowanek i wychowanków tegorocznego Konkursu Papieskiego.