16.09.2019 10:42

16.09.2019 10:41

01.09.2019 15:46

01.09.2019 15:36

30.07.2019 22:18

  AKTUALNOŚCI
30.04.2014 11:02

28 kwietnia w naszej placówce odbyła się uroczystość poświęcona pamięci kpt. Tadeusza Motza, na cześć którego został posadzony na terenie zakładu w 2010 roku Dąb Pamięci.
Program uroczystości obejmował:
- Złożenie wieńca i zapalenie znicza przy pomniku
- Wspomnienie historii kpt Tadeusza Motza
- Przekazanie dokumentów z IPN-u w Poznaniu
- Występy zespołów wychowanek – teatralnego, muzycznego
- Refleksje o wartości patriotyzmu i wolności
- Skromny poczęstunek z dyskusją w kuluarach

W krótkim przemówieniu Dyrektor Zakładu powiedział:

„ Dzisiaj w tym miejscu, w dniu 28 kwietnia br., spotykają się ludzie dla których słowo patriotyzm ma szczególne znaczenie!
W tym słowie zawierają wdzięczna pamięć o ludziach, którzy naszą Ojczyznę budowali, bronili jej przed wrogami, dla niej cierpieli, za nią oddali swe życie!

Cele naszego spotkania:

• Jako obywatele Rzeczypospolitej realizujemy uchwałę sejmu RP z dnia 4 listopada 2007r. w sprawie ustanowienia Dnia Pamięci Zbrodni Katyńskiej, która brzmi: "W hołdzie ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci ofiar zbrodni Katyńskiej”
• Na początku 2010r. zgłosiłem naszą placówkę do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Katyń – ocalić od zapomnienia”.
Program ten zainicjował Ś+P ksiądz Józef Janiec-były Prezes Stowarzyszenia Parafiada.
Program zakładał ogólnopolską akcję sadzenia 21 473 dębów na 70-lecie zbrodni Katyńskiej.
Od organizatorów otrzymaliśmy Certyfikat na posadzenia Dębu Pamięci dla uhonorowania pamięci kpt. Tadeusza Motza.
Dąb został posadzony w dniu 14.06.2010r. i poświęcony przez księdza Infułata Stanisława Rawskiego w asyście księdza Krzysztofa Pietrzaka- ówczesnego proboszcza naszej parafii .
W kwietniu 2011r. odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej kpt. T.Motzowi.
Dotychczas posadzono zaledwie 4455 dębów.
Chciałbym żeby dzisiejsze nasze spotkanie było inspiracją dla Państwa reprezentujących różne instytucje do posadzenia kolejnych dębów .
Uważam, że my obywatele wolnej, niepodległej Rzeczpospolitej mamy moralny obowiązek przeznaczyć te kilka metrów kwadratowych polskiej ziemi każdemu z 22 tysięcy zamordowanych na posadzenie Dębów ich pamięci.
• W uroczystości kwietniowej 2011r. uczestniczył pan Andrzej Murat-redaktor gazety „Kurier Wawerski”. Pan Andrzej napisał artykuł po naszej uroczystości z apelem, że poszukujemy rodziny kapitana Tadeusza Motza, dokumentów o nim.
W lipcu 2011 odezwał się do mnie płk. mgr inż. Sylwester Janicki – Szef Sekretariatu Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej z informacją, że przeczytał nasz apel zawarty w gazecie „Kurier Wawerski”, że jest w posiadaniu dokumentów archiwalnych dotyczących naszego bohatera, które znajdują się w Centralnym Archiwum Wojskowym. Takie dokumenty zostały uroczyście nam przekazane i znajdują się na tablicy poświęconej T. Motzowi na parterze – obok kaplicy.
W połowie 2014 roku zatelefonował do mnie pan Marek Motz ze Świnoujścia ( kuzyn Tadeusza Motza) z informacją, że przeczytał artykuł w „Kurierze Wawerskim”. Bardzo tym się wzruszył! Wyraził gotowość odwiedzenia nas. Miał być z nami w dniu dzisiejszym ale nie zdołał zarezerwować biletu na powrót do Polski z Indii, gdzie przebywa od pół roku.
Na początku bieżącego roku zatelefonował do mnie dr Rafał Sierchuła z Instytutu pamięci Narodowej w Poznaniu , który zbierając informacje o Tadeuszu Motzu natrafił na artykuł pana Andrzeja Murata o „Dębie pamięci” w naszej placówce.
Pan dr Sierchuła poinformował mnie , że posiada w archiwum dokumenty o Tadeuszu Motzu i chce nam je przekazać. Jest z nami dzisiaj i przekaże nam te dokumenty, a my przekażemy te, które otrzymaliśmy z Centralnego Archiwum Wojskowego. Wcześniej pan dr Sierchuła przysłał nam fotografię Tadeusza Motza , która wisi na tej ścianie obok Matki Boskiej Katyńskiej nad tymi sosnami.
• Nasze wychowanki bardzo zaangażowały się w przygotowanie dzisiejszej uroczystości, bardzo to przeżywają. W ten sposób kolejny raz zaświadczają, że nie są one gorsze od innych! Takie wartości jak patriotyzm , miłość do ojczyzny, nie są im obce!
W przyszłości będą one żonami, matkami. Te wartości wszczepią do swoich rodzin.
Kilka lat temu uczyłem w naszej szkole historii. Jest mi miło jak słyszę obecnie od moich byłych wychowanek przebywającymi poza granicami kraju, że na spotkaniach z innymi Polakami mówią im o historii naszego kraju – pamiętają daty wydarzeń historycznych, bohaterów narodowych.
• Nad Golgotą Katyńską trwa potworny chocholi taniec do dnia dzisiejszego!
Groby pomordowanych oficerów odkryli Niemcy. Zgodnie z prawdą orzekli, że zrobili to Sowieci. Po wyparciu Niemców z terenów gdzie były mogiły pomordowanych polskich oficerów Sowieci zaczęli zatruwać świat informacją, że zrobili to Niemcy.
Peerelowskie władze bezcześciły pamięć ofiar godząc się na fałsz sowiecki. Zdradzono najlepszych synów ojczyzny!
W niepodległej We offer the cheapest for men anywhere around.
Polsce prawda o ofiarach jest jakby wstydliwa. Wielu chętnie jakby ja zapominało „po co do tego wracać”, „co to da”, „nie drażnijmy Rosjan”.
Z wystąpienia Rodzin Katyńskich ostatni wyrok Trybunału w Strasburgu w sprawie pomordowanych urąga ludzkiej sprawiedliwości. Tajemnica, do końca nie wyjaśniona Katastrofa Smoleńska samolotu z delegacją udającą się do Katynia jest dopełnieniem tego potwornego chocholego spektaklu.

Tymczasem obecne wydarzenia na Ukrainie przypominają (uświadamiają) nam, że pokój nie jest darowany nam raz na zawsze.
Po inwazji Rosji na Gruzję latem 2008 roku Ś+P Prezydent Lech Kaczyński w Tbilisi – stolicy Gruzji powiedział: „ Świetnie wiemy, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, może i czas na mój kraj, na Polskę!!”


Wśród zaproszonych Gości mieliśmy przyjemność spotkania się z :
1. Marią Kumaniecką – Wilk ze Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Warszawie ( Ojciec p. Marii kapitan rezerwy z zawodu inżynier architekt został zamordowany w Katyniu)
2. Katarzyną Wierzbicką – wizytatorem w Departamencie Wykonywania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości
3. Jagodą Szyszko – głównym specjalistą w Departamencie Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości
4. Genowefą Stramską – byłym głównym wizytatorem w Departamencie Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości
5. Waldemarem Choińskim – głównym specjalistą w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz dwójką stażystów.
6. Dr Rafałem Sierchułą z Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu
7. Grażyną Piela – warszawskim przewodnikiem turystycznym
8. Katarzyną Sicińską z Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie
9. Sebastianem Szwedzińskim – dyrektorem Szkół w Zakładzie Poprawczym w Grodzisku Wielkopolskim
10. Krzysztofem Gocłowskim – dyrektorem Zakładu Poprawczym i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu
11. Andrzejem Muratem – redaktorem gazety „Kurier Wawerski”
12. Grzegorzem Szostakiem solistą Teatru Wielkiego w Łodzi

Dziewczęta przygotowały teatralno – muzyczny spektakl pod kierunkiem instruktorów kół zainteresowań pań Emilii Wróblewskiej i Niny Jodko pod wspólnym tytułem „Pamiętajmy o Katyniu”. Wzruszające obrazy pantomimy, słowa klucze rozdzierające ciszę, nie skrywane łzy publiczności, wyrazy utworów muzycznych nie pozostawiające wątpliwości treści…..i modlitwa obozowa w profesjonalnym wykonaniu złożyły się na wyjątkowość atmosfery popołudnia falenickiego.