24.06.2019 17:12

18.06.2019 16:11

18.06.2019 16:08

11.06.2019 15:44

11.06.2019 15:43

  AKTUALNOŚCI
21.05.2018 18:08

Dnia 20.05.2018r. odbył się Koncert Końcowo roczny Szkoły Muzycznej Bene Musica, prowadzony przez Panią Natalię Bartyzel. W ramach Koncertu występowały dzieci i młodzież wykonując utwory na pianinie, gitarze oraz wokalne.
Zostały wykonane bardzo trudne utwory wokalne, utwory Chopina z klasy fortepianu przez 26 wykonawców. Atmosfera podczas Koncertu jak i po była bardzo pogodna i sympatyczna. Na Sali panowały różne emocje jak radość, zdumienie i wzruszenie.
Opracowała: Patrycja Cz.