15.05.2019 14:06

10.05.2019 16:06

09.05.2019 17:02

09.05.2019 17:02

09.05.2019 17:01

  AKTUALNOŚCI
20.11.2018 18:34

Dnia 9 listopada 2018 r. po uroczystym odśpiewaniu hymnu państwowego o godzinie 11:11 i zapoznaniu się z przedstawioną prezentacją , miało miejsce rozstrzygnięcie I Ogólnopolskiego Konkursu Artystycznego z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowanego przez naszą placówkę. Konkurs oferował uczestnikom udział w dwóch formach artystycznych: plastycznej z wykorzystaniem dowolnej techniki oraz multimedialnej. Zadaniem uczestników było wysłanie kartki , nagranie filmu lub stworzenie prezentacji w szeroko rozumianym temacie „ Moja Niepodległa”. Zebrani pracownicy i wychowanki oddawali po jednym ze swoich głosów na każdą z dwóch form. Wyłoniono zwycięskie grono i przyznano wyróżnienia. Prace były ponumerowane, a ich autorzy anonimowi.
Wszystkim osobom, które zaangażowały się w dane wydarzenie serdecznie dziękujemy. Poniżej prezentujemy nadesłane prace plastyczne i zwycięzców:

Forma plastyczna :
Miejsce I- praca nr. 3
Miejsce II- praca nr. 5
Miejsce III - praca nr. 1
- praca nr. 2

Forma multimedialna:
Miejsce I Prezentacja nr. 9
MIejsce II Prezentacja nr. 8