30.07.2019 22:18

30.07.2019 22:16

14.07.2019 16:57

07.07.2019 20:05

29.06.2019 15:56

  AKTUALNOŚCI
23.01.2019 23:29

W 2018 roku, wychowanki Schroniska dla Nieletnich w Warszawie Falenicy przedłożyły wniosek do Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu przedstawiając kandydaturę p. Dyrektora.
Spośród kandydatur nadesłanych przez dzieci z całego świata Kapituła wybiera laureatów. Kawalerem Orderu Uśmiechu zostaje dorosły, którego działalność jest wyjątkowa, nietuzinkowa i przynosi dzieciom najwięcej radości, często ratuje ich życie.
Taką Osobą jest pan Romuald Sadowski, "Papcio", który jak napisała na swoim fb, pani Dorota Zawadzka - psycholog, dla obecnych i byłych wychowanek był/jest „Ojcem którego nie miały, tworząc dom którego nie znały”.
21 stycznia w placówce w Falenicy, o godzinie 12.00, nastąpiła dekoracja, pasowanie, ceremoniał, za sprawą i z udziałem trojga członków Kapituły: pana Marka Michalaka Kanclerza, pani Barbary Kolago Sekretarza oraz pani Doroty Zawadzkiej.
Na tę wyjątkowej rangi uroczystość przybyło około 100 Gości.


https://pl-pl.facebook.com/OrderUsmiechu/