30.07.2019 22:18

30.07.2019 22:16

14.07.2019 16:57

07.07.2019 20:05

29.06.2019 15:56

  AKTUALNOŚCI
30.07.2019 22:18

Ministerstwo Sprawiedliwości podpisując porozumienie z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, zapoczątkowało nowy projekt współpracy ze schroniskami dla nieletnich i zakładami poprawczymi.
W Falenicy w dniach 29-30 lipca podejmowaliśmy na praktykach 18 aplikantów sędziowskich.
Dwa dni bardzo intensywnej i ciekawej pracy, z młodymi ludźmi. Wnikliwymi , zainteresowanymi organizacją placówki, zadającymi pytania, słuchającymi doświadczonych pedagogów-opiekunów, którzy dzielili się tajnikami codziennej pracy resocjalizacyjnej.
Przyszli Sędziowie uczestniczyli w zajęciach programowych, zwiedzili placówkę, zagłębili się w lekturę akt, ale przede wszystkim zderzyli swoje wyobrażenia z rzeczywistością. Z nie ukrywanych informacji zwrotnych od aplikantów, usłyszeliśmy dużo ciepłych słów pod własnym adresem. Pochwała podejścia do nieletniej, zaangażowania w pracę, tworzoną atmosferę i oferty resocjalizacyjnej, pozwoliła na satysfakcję własną i zadowolenie dobrze zrealizowanych praktyk. Obietnice przyjazdu do Falenicy już Sędziów Rodzinnych traktuję jako deklarację owocnej współpracy :)
Dziękuję Państwu Aplikantom za wybór Falenicy, życząc wielu sukcesów na niwie zawodowej.
Wszystkim Pracownikom zaangażowanym w praktyki, dziękuję za profesjonalizm w każdym aspekcie.
Joanna Szostak