16.09.2019 10:42

16.09.2019 10:41

01.09.2019 15:46

01.09.2019 15:36

30.07.2019 22:18

  AKTUALNOŚCI
27.11.2015 17:21

26 listopada odbył się Jubileuszowy OSPAR organizowany przez dr Mieczysława Sędzickiego z Akademii Pedagogiki Specjalnej.
W tym roku placówkę reprezentowały Oliwia, Gosia, dwie Wiktorie i Sandra pod muzyczną opieką p. Niny J. Dziewczęta otrzymały wyróżnienie, choć po cichu liczyłyśmy na fanfary:)OSPAR 2015 – mini reminiscencje
W dniu 26 listopada 2015 roku wychowanki z Koła Muzycznego (Wiktoria K., Małgorzata M., Oliwia M., Sandra W.) wzięły udział w Przeglądzie XX Jubileuszowej Ogólnopolskiej Scenie Prezentacji Artystycznych Realizacji. OSPAR jest jednym z najstarszych tego rodzaju przeglą-dem artystycznym dla młodzieży w Polsce.
Impreza odbyła się w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Udział w niej wzięło 27 placówek (opiekuńczych, wychowawczych, specjalnych, poprawczych), z których każda zapre-zentowała wybraną przez siebie formę twórczości artystycznej. Były tańce, inscenizacje tea-tralne, występy wokalne. Nasze wychowanki wykonały indywidualnie cztery piosenki: „Nie można żyć bez światła” i „Mój przyjaciel – cały świat” / Oliwia/, „The sound of silence” (Go-sia), „Barcelona” /Wiktoria/ z towarzyszącym jej chórkiem /Gosia i Sandra/.
Napięcie przed występem rosło zwłaszcza z tego powodu, że dla każdej naszej solistki był to debiut życiowy. Nigdy dotąd nie śpiewały przed tak dużą publicznością. Były i łzy, i radość, lecz oto – „pierwsze koty za płoty”. Mamy już to za sobą i z ogromną /w wymiarze osobi-stym/ satysfakcją. Jesteśmy dumni /jako placówka także w wymiarze wychowawczym/ z na-szych wychowanek za ich odwagę, ekspresyjność głosową i piękne w oczach widzów wykona-nie oraz wrażenie. Szanowne jury doceniło je również przyznając naszym dziewczętom wy-różnienie.
Atmosfera na OSPAR była – jak co roku – wyśmienita. Młodzież czuła się swobodnie, doce-niona oraz ugoszczona. Miała także okazję obejrzeć występy zaproszonych gości. Szczególnie w pamięci zapadł recital Olivera Palmera, Julii Węgrowicz i Marka Połynko.
Organizatorom OSPAR, panu dr Mieczysławowi Sędzickiemu i wszystkim, wszystkim przemi-łym osobom, które od momentu zarejestrowania nas aż po ogłoszenie wyników opiekowały się nami – serdeczne, wielkie PODZIĘKOWANIA.
Aha – pozdrowienia dla „pani Pelagii i jej koleżanki” /humorystyczne show w wykonaniu dwóch znanych nam panów/! Dobrze, że „zajrzały” na OSPAR – dostarczyły swoim kabareto-wym występem dużo radości i uśmiechu.
Opracowała
Nina Jodko