16.09.2019 10:42

16.09.2019 10:41

01.09.2019 15:46

01.09.2019 15:36

30.07.2019 22:18

  AKTUALNOŚCI
10.04.2011 08:20

Konkurs Papieski 2011 – kolejna edycja – relacja

Kolejny raz w placówce odbył się Konkurs Papieski 2011 w dniu 1 kwietnia 2011 roku. „Myśl i dzieło” Jana Pawła II w naszych sercach miało doprowadzić do przyjęcia następującej treści: „…być dobrym jak chleb…” – chleb codzienny w życiu człowieka, z którego – jak z Jana Pawła II… – każdy korzystać może, ile chce” jako zadania waż-nego i realizowanego w życiu codziennym nieletniego. Zadanie to zostało wypracowane wspólnie z wychowankami podczas zajęć religii w miesiącu lutym i marcu.
Organizatorami przedsięwzięcia byli: Księża Jezuici, Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego Warszawa-Falenica, Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie-Falenicy i Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Warszawie-Falenicy (gospodarze). Udział w konkursie wzięło 8 placówek: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy z Józefowa oraz zakłady dla nieletnich – Barczewo, Dominów, Konstantynów Łódzki, Poznań, Studzieniec, Warszawa-Okęcie, Warszawa-Falenica. Były one reprezentowane przez od dwu- po pięciu-osobowe zespoły.
Porządek przebiegu konkursu obejmował dwa etapy: sprawdzian wiedzy w postaci odpowiedzi na 34 pytania w 3 zestawach (ważne wydarzenia – zestaw I, ważne daty i tematy – zestaw II, imponująca statystyka – zestaw III) oraz ocena prac wykonanych przez wychowanków w różnych kategoriach (plastycznej, literackiej, rzeźba). Po części zasadniczej konkursu odbył się występ artystyczny dla uczestników, opiekunów, gości i dla całej placówki gospodarzy w wykonaniu przez wychowanki z koła muzycznego.
Zespoły z placówek (Józefów, Konstantynów Łódzki, Studzieniec, Warszawa-Okęcie, Warszawa-Falenica) zmierzyły się z zadaniami, które wymagały nie tylko wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II, lecz także rozumienia myśli papieskiej i Jego dzieła w trakcie całego pontyfikatu oraz współpracy w poszczególnym zespole wychowanków i twórczego rozwiązywania problemów podczas konkursu.
Komisja oceniająca, czyli jurorzy – wybrani przez aklamację w sposób demokratyczny przez uczestników konkursu – w składzie: ks.Marianin, Dyrektor placówki z Konstantynowa Łódzkiego oraz wychowawczyni z Warszawy-Falenicy, ustalili (stosownie do uzyskanej liczby punktów) następującą kolejność poszczególnych zespołów dla placówek: Warszawa-Okęcie, Warszawa-Falenica, Konstantynów Łódzki, Studzieniec, Józefów. W kategorii plastycznej szczególnie wyróżniono placówkę z Poznania, Konstantynowa Łódzkiego, ze Studzieńca. W kategorii literackiej – z Dominowa.
Cele konkursu, wymienione w regulaminie wysłanym do placówek, takie jak:
1)kształtowanie właściwego zachowania zgodnego z nauką, działaniem i postawą życiową Jana Pawła II – Papieża, Ojca Świętego,
2)zwrócenie uwagi młodego człowieka na znaczenie słowa dobroć, która wynika z myślenia religijnego, z zachowania kształtowanego wiarą i miłością,
3)pobudzenie młodych ludzi do zastanowienia się nad swoim życiem,
4)kształtowanie własnej tożsamości osobistej, społecznej, kulturalnej i religijnej,
5)poszukiwanie nieustannie właściwej drogi życiowej
stają się zadaniem ciągłym w rezultacie kontynuacji dzieła Papieża Słowianina-Rodaka.
Wypowiedzi wychowanków w postaci wspomnień będą kontynuowane systematyczne w kolejności nadsyłania.
Wszyscy uczestnicy Konkursu Papieskiego 2011 w Warszawie-Falenicy w dniu 1 kwietnia 2011 roku otrzymali dyplomy, nagrody i upominki ufundowane przez ważnego Ks. Jezuitę (nazwisko znane redaktorowi tego sprawozdania) oraz przez gospodarzy.