16.09.2019 10:42

16.09.2019 10:41

01.09.2019 15:46

01.09.2019 15:36

30.07.2019 22:18

  AKTUALNOŚCI
16.03.2016 17:25

http://kobieta.wp.pl/kat,132000,title,Anioly-z-poprawczaka,wid,18175795,wiadomosc.html?ticaid=116a9a

Za magazynem społeczno-kulturalnym "Dobre Praktyki" pod redakcją Krystyny Karwickiej-Rychlewicz:


Wspólna droga do muzyki
Pod łacińską nazwą „Via Spei” czyli „Droga Nadziei” kryje się nietypowy, niebanalny ruch społeczno-kulturalny, który narodził się w 1970 roku; po VII Konkursie Chopinowskim zapaleni melomani powołali do życia Klub Młodych Miłośników Muzyki. Z czasem przyjął on nazwę „MŁODA FILHARMONIA”. Jego ideą było włączenie młodzieży do organizowania w Filharmonii Warszawskiej Czwartkowych Koncertów dla Młodzieży, a także specjalnych koncertów. Z poparciem wielu wybitnych osobistości naszego życia medycznego, kulturalnego i społecznego powstała służba „Młodej Filharmonii” - spontaniczny ruch solidarności z osobami niepełnosprawnymi, wspomagający ich w dążeniu do uczestnictwa w życiu kulturalnym i integracji ze pełnosprawną częścią społeczeństwa - Akcja „VIA SPEI”.
Dzięki Akcji Via Spei 27 października 1977 r. wyruszył po raz pierwszy autobus MZK do konstancińskich ośrodków rehabilitacyjnych i otwockich sanatoriów po pasażerów. Ta licząca już 30 lat inicjatywa, która korzysta do dziś z osobowości prawnej Polskiego Czerwonego Krzyża, o bardzo luźnej jak dotąd organizacji, z ogromnym udziałem wolontariuszy i z pomocą niektórych instytucji (np. MZK) - trwa do dziś. W wyjazdach Akcji uczestniczą osoby niepełnosprawne ruchowo, a także intelektualnie: podopieczni 3 OR, 4 DPS, 1 szpitala oraz ok. 60 osób z warszawskich mieszkań prywatnych. Opiekunowie to przede wszystkim młodzi ludzie, uczniowie szkół średnich i pomaturalnych, studenci warszawskich uczelni: UW, AWF, AP, AM, PW, a także osoby pracujące zawodowo. Więcej informacji na temat fenomenu, jakim jest ruch „Via Spei” - można znaleźć na niedawno powstałej stronie internetowej: www.viaspei.org.