11.11.2018 20:57

11.11.2018 20:30

09.11.2018 23:30

05.11.2018 18:56

05.11.2018 18:47

  AKTUALNOŚCI
16.03.2016 22:53

W dniach 12-13 marca 2016 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbył się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy KONGRES O KOBIECIE pod hasłem: "Odkryć piękno kobiecości, odkryć piękno macierzyństwa".
W programie Kongresu była, między innymi, prezentacja nadesłanych prac w dziedzinie plastycznej, literackiej, muzycznej i fotograficznej wykonanych przez dzieci i młodzież na przewodni temat Kongresu.
Komisja Konkursowa przyznała nagrodę główną Wiktorii R. wychowance naszego zakładu w Falenicy. Temat nagrodzonej pracy to fotografia pt: "Marzenia" wykonana w kole fotograficznym prowadzonym przez p. Ireneusza Drewnika.
Wyróżnione zostały również wychowanki :
Kinga W. za pracę literacką, Małgorzata M. za pracę plastyczną, Sandra W. za haft i Natalia P. za utwór poetycki.
Uroczystość ogłoszenia laureatów konkursu uświetnił występ wychowanek placówki :
* Koła muzycznego prowadzonego przez p. Janinę Jodko z udziałem wychowanek: Oliwii, Gosi, Kingi .
* Koła teatralnego prowadzonego przez p. Aleksandrę Bednarz z prezentacją przedstawienia pt. "Girl Power" z udziałem wychowanek: Sylwii, Darii, Wiktorii i Gosi.
Prowadząca spotkanie prof. Maria Ryś z UKSW pogratulowała nam sukcesów i podziękowała za występ dziewcząt.