16.09.2019 10:42

16.09.2019 10:41

01.09.2019 15:46

01.09.2019 15:36

30.07.2019 22:18

  AKTUALNOŚCI
11.05.2016 22:54

W dniu 11 mają 2016 r. odbył się XI Ogólnopolski Konkurs Papieski, którego organizatorem było Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Warszawie-Falenicy. Tematem tegorocznego konkursu był "Jan Paweł II - Przyjaciel i Wychowawca Młodzieży" a myślą przewodnią "Moi Drodzy Przyjaciele! ..... Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali".
Zaproszenie do udziału w konkursie przyjęły następujące placówki: MOS w Zielonce, MOW w Podcierniu, SdN i ZP w Konstantynowie Łódzkim, SdN i ZP w Poznaniu, SdN w Warszawie-Okęciu i SdN w Gackach. Wszystkich grup łącznie było 7 z wychowankami naszej placówki. Konkurs został przeprowadzony w dwóch etapach. I etap obejmował przygotowanie prac konkursowych w swoich placówkach lub też wybranie do recytacji dowolnego utworu poetyckiego autorstwa Karola Wojtyły/Jana Pawła II. II etap konkursu odbył się w naszej placówce SdN i ZP w Falenicy w formie testu finalnego lub wyrecytowaniu utworu poetyckiego autorstwa Karola Wojtyły/Jana PawłaII. Wszystkie prace plastyczne okazały się niezwykle ciekawie i inspirujące warte szerszego eksponowania i pielęgnowania talentów nieletnich.

W tym roku temat konkursu miał za zadanie przybliżyć nieletnim osobę Karola Wojtyły/Jana Pawła II jako poetę, duszpasterza dzieci i młodzieży, jego naukę i działalność na rzecz młodych świata. To właśnie Karol Wojtyła jako Wujek kształtował ducha środowiska, a jako następca Stolicy Piotrowej stał się przewodnikiem na ścieżkach życia milionów ludzi. W lipcu 2016 r. Polska będzie gospodarzem XXXI Światowych Dni Młodzieży. Była to doskonała okazja do tego, by przybliżyć nieletnim Inicjatora tych wydarzeń - Jana Pawła II.