14.07.2019 16:57

07.07.2019 20:05

29.06.2019 15:56

24.06.2019 17:12

18.06.2019 16:11

  AKTUALNOŚCI
10.09.2016 10:17

ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W GRUPIE TERAPEUTYCZNEJ.
Terapeuta Zespołu Pomocy Psychologicznej mgr Edward L. Jakubowicz
zaprasza serdecznie
studentki i studentów uczelni warszawskich i podwarszawskich
na spotkanie mające na celu wyłonienie 8 osobowej grupy studenckiej do uczestnictwa wspólnie z wychowankami naszej placówki w terapii grupowej w okresie od października 2016r do maja 2017r.
Dwugodzinne sesje terapeutyczne odbywać się będą raz w tygodniu w godzinach wieczornych.
Jest to już 5 edycja terapii w grupie mieszanej, prowadzona według autorskiego projektu mgr Edwarda Jakubowicza.
Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 18 października 2016r. o godzinie 17:00 w sali terapeutycznej na 3 piętrze w siedzibie placówki, przy ul. Jachowicza 4.
Z A P R A S Z A M Y !
Zgłoszenia przyjmuje terapeuta p. E. Jakubowicz 513125771